ἐφηγέομαι

ἐφηγ-έομαι,
A lead to a place: c. dat. pers., esp. as [dialect] Att. law-term, lead the magistrate to a place where a criminal lay concealed, whom the informer durst not seize himself, D.22.26, cf. 26.9, Poll.8.50.

Greek-English dictionary (Αγγλικά Ελληνικά-λεξικό). 2014.

Look at other dictionaries:

  • ἐφηγοῦ — ἐφηγέομαι lead to pres imperat mp 2nd sg (attic) ἐφηγέομαι lead to imperf ind mid 2nd sg (attic) ἐφηγέομαι lead to pres imperat mid 2nd sg (attic) ἐφη̱γοῦ , ἐφηγέομαι lead to imperf ind mid 2nd sg (attic epic doric ionic) ἐφηγέομαι lead to imperf …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐφηγεῖσθαι — ἐφηγέομαι lead to pres inf mp (attic epic) ἐφηγέομαι lead to pres inf mid (attic epic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐφηγεῖται — ἐφηγέομαι lead to pres ind mp 3rd sg (attic epic) ἐφηγέομαι lead to pres ind mid 3rd sg (attic epic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐφηγείσθω — ἐφηγέομαι lead to pres imperat mp 3rd sg (attic epic) ἐφηγέομαι lead to pres imperat mid 3rd sg (attic epic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐφηγουμένῳ — ἐφηγέομαι lead to pres part mp masc/neut dat sg (attic epic doric) ἐφηγέομαι lead to pres part mid masc/neut dat sg (attic epic doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐφηγούμενος — ἐφηγέομαι lead to pres part mp masc nom sg (attic epic doric) ἐφηγέομαι lead to pres part mid masc nom sg (attic epic doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπαγώμεθα — ἐπᾱγώμεθα , ἐφηγέομαι lead to pres subj mid 1st pl (attic epic doric ionic aeolic parad form prose) ἐπάγω bring on pres subj mp 1st pl παγάομαι wash in a spring imperf ind mp 1st pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπεπήγηντο — ἐπί , ἐπί ἁγέομαι custom plup ind mp 3rd pl (attic epic doric ionic aeolic parad form prose) ἐπί , ἐπί ἀγάω plup ind mp 3rd pl (attic ionic) ἐπί , ἐπί ἀγάω imperf ind mp 3rd pl (attic epic ionic) ἐπί ἐφηγέομαι lead to plup ind mid 3rd pl (ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπάγηται — ἐπά̱γηται , ἐφηγέομαι lead to perf ind mid 3rd sg (attic epic doric ionic aeolic parad form prose) ἐπάγω bring on pres subj mp 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.